Cách phê duyệt một văn bản đi

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Trong giao diện văn bản đi

Bước 2: Sau khi đã kiểm tra tất cả các thông tin trong văn bản đi và xác nhận đã đầy đủ thông tin pháp lý ⇒ chọn phê duyệt để chuyển trạng thái văn bản đi

Bước 3: Sau khi phê duyệt xong sẽ có phần lấy số để lấy số tự động đã thiết lập ở cấu hình văn bản

*Lưu ý: Người ký hoặc người xử lý văn bản đi có thể tạo cảnh báo Thời gian cho văn bản bằng cách.

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 33

Cùng Topics

Bài trước: Cách thay đổi trạng thái văn bản đi
Bài tiếp: Cấu hình cảnh báo ngày hết hiệu lực cho văn bản Đi – Đến