Cách phê duyệt đăng ký tài nguyên trên Web

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Đăng ký sử dụng tài nguyên (Booking)

Bước 2 : Tại giao diện Dashboard Chọn Đăng ký chờ duyệt

Bước 3 : Tiến hành phê duyệt

[Đồng ý]: Đồng ý đăng ký này

[Từ chối]: Từ chối đăng ký này

[Hủy]: Trường hợp đã đồng ý nhưng không sử dụng nữa

[Trả lại]: Trường hợp sẽ đồng ý phê duyệt nhưng điền sai thông tin nào đó, trả lại để người đăng ký sửa lại

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 1

Cùng Topics

Bài trước: Cách đăng ký sử dụng tài nguyên trên điện thoại
Bài tiếp: Cách phê duyệt đăng ký tài nguyên trên điện thoại