Cách cấu hình tự động tính tiến độ cho từng bước thực hiện trong quy trình công việc (checkflow)

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Để cấu hình tự động tính tiến độ tương ứng cho từng bước thực hiện trong quy trình công việc thực hiện như sau:

Bước 1: Chọn 1 quy trình muốn cấu hình =>> Chọn mục Thiết lập

Bước 2: Chọn tab Quy trình

Để cấu hình tự động tính tiến độ cho từng bước thực hiện cấu hình như sau:

  • Chọn tab quy trình
  •  Kéo thanh cuộn xuống để thấy thêm mục Cập nhật tiến độ –> Nhập tiến độ tương ứng cho bước thực hiện

Nhập xong tiến độ chọn Lưu để lưu lại cấu hình. Tiến độ này chính là % tiến độ hoàn thành tương ứng với bước thực hiện của công việc đó

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 120

Cùng Topics

Bài trước: Cách phân quyền nhanh cho một nhóm người dùng truy cập vào quy trình công việc (checkflow)
Bài tiếp: Cách theo dõi tiến độ công việc theo các dạng view (Danh sách, Nguồn lực, Tiến độ, KanBan)