Cách nhập dữ liệu từ file excel trong CHKH

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ giao diện Cơ hội khách hàng-> Chọn Tiện ích-> Nhập dữ liệu

Bước 2: Với việc nhập cơ hội khách hàng bằng file excel thì bạn phải sử dụng mẫu file theo mặc định phần mềm đã có sẵn chứ không được dùng theo file excel chưa đúng mẫu.
Tại đây, thực hiện tải file mẫu nếu chưa có, bấm chọn Nhập file chọn đến file đẩy lên sau đó chọn Vui lòng tải file để thực hiện đẩy file lên phần mềm

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 1
Lượt xem: 193

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm người xử lý cơ hội khách hàng
Bài tiếp: Cách tích hợp lead từ Facebook Lead Ads với FastWork