Cách nhận biết trạng thái công việc thông qua màu sắc hiển thị

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Với phần mềm FastWork, người quản lý có thể dễ dàng biết được trạng thái của các công việc thông qua màu sắc hiển thị (màu xanh lá cây, màu xanh dương, màu đỏ, màu da cam)

1. Xem theo dạng danh sách

  • Màu xanh lá cây có gạch ngang: công việc đã hoàn thành đúng hạn quy định. Ngày hoàn thành công việc sẽ được thể hiện ở bên cạnh
  • Màu đỏ: Công việc quá hạn chưa được thực hiện, thời gian quá hạn của công việc đó
  • Màu xanh dương: Các công việc đang thực hiện trong thời gian quy định. Tỷ lệ phần trăm hoàn thành của công việc
  • Màu da cam: Các công việc hoàn thành quá thời hạn quy định, thời gian đã quá hạn là bao nhiêu

2. Xem theo dạng nguồn lực

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 788

Cùng Topics

Bài trước: Cách gán Khách hàng vào trong công việc (Web và Mobile)
Bài tiếp: Cách xem các công việc ở giao diện lịch biểu trên phần mềm FastWork