Cách khởi tạo nhanh lịch làm việc

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ màn hình danh sách khách hàng, chọn 1 hoặc nhiều khách hàng cần gán danh sách bằng cách tích chọn.

Bước 2: Chọn “Khởi tạo” để chọn mục cần dán vào khách hàng vừa được chọn ở bước 1 >> Chọn lịch làm việc

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin cần thiết theo yêu cầu. Sau đó bấm Lưu để lưu thông tin

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?😞 😐 😃

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 25

Cùng Topics

Bài trước: Cách gán nhanh khu vực bán hàng trong khách hàng
Bài tiếp: Cách gán nhanh lĩnh vực hoạt động trong khách hàng