Cách khởi tạo kế hoạch chăm sóc khách hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ Menu CRM chọn Quản lý chăm sóc khách hàng .

Bước 2 : Từ giao diện chọn Tất cả kế hoạch →  Thêm mới

Bước 3 : Điền đầy đủ thông tin vào bảng Tạo kế hoạch mới, ấn Thêm kế hoạch để hoàn tất .

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 35

Cùng Topics

Bài trước: Cách tìm kế hoạch CSKH theo người phụ trách
Bài tiếp: Cách xóa một kế hoạch chăm sóc khách hàng