Cách in một biểu mẫu công việc

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Sau khi đã cấu hình mẫu in cho biểu mẫu, bạn có thể thực hiện in thông tin trong một biểu mẫu ra theo mẫu đã có

Bước 1: Từ menu WORK, chọn “Quản trị phân hệ WORK+”

Bước 2: Chọn Danh mục –> chọn Biểu mẫu để chuyển sang phần quản lý biểu mẫu

Bước 3: Bấm chọn Biểu mẫu vừa thu thập sẽ xuất hiện ra nội dung

Bước 4: Bấm chọn biểu tượng in để in nội dung thu thập từ biểu mẫu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 98

Cùng Topics

Bài trước: Cách đánh giá chất lượng của một công việc đang ở trạng thái “Chờ đánh giá” (Web và Mobile)
Bài tiếp: Cách thiết lập người đánh giá công việc (web và mobile)