Cách gán nhanh lĩnh vực hoạt động trong khách hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ màn hình danh sách khách hàng, chọn 1 hoặc nhiều khách hàng cần gán danh sách bằng cách tích chọn.

Bước 2: Chọn “Gán” để chọn mục cần dán vào khách hàng vừa được chọn ở bước 1 >> Chọn Lĩnh vực hoạt động

Bước 3: Chọn lĩnh vực phù hợp với những khách hàng đã chọn, sau đó bấm Lưu 

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?😞 😐 😃

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 18

Cùng Topics

Bài trước: Cách khởi tạo nhanh lịch làm việc
Bài tiếp: Cách thiết lập nguồn bán hàng