Cách gán nhanh bộ phận phụ trách trong khách hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Bước 1: Từ màn hình danh sách khách hàng, chọn 1 hoặc nhiều khách hàng cần gán danh sách bằng cách tích chọn >> Sau đó chọn Gán

Bước 2: Chọn “Bộ phận phụ trách” để gán

Bước 3: Chọ bộ phận muốn gán và Lưu 

Chú thích:
Bộ phận phụ trách: chọn bộ phận/phòng ban phụ trách khách hàng
Người phụ trách: chọn người phụ trách khách hàng
Người theo dõi: chọn người theo dõi khách hàng
Nhóm khách hàng: Chọn nhóm khách hàng của khách hàng này
Loại khách hàng: chọn loại khách hàng của khách hàng này
Nguồn khách hàng: chọn nguồn của khách hàng này
Kênh bán hàng: chọn kênh bán hàng của khách hàng này
Khu vực bán hàng: Chọn khu vực bán hàng của khách hàng này
Quy mô khách hàng: chọn quy mô khách hàng của khách hàng này
Lĩnh vực hoạt động:Lĩnh vực hoạt động của khách hàng nàyBạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?😞 😐 😃

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 73

Cùng Topics

Bài trước: Cách gán người theo dõi trong danh sách khách hàng
Bài tiếp: Cách gán người phụ trách thuộc cùng 1 bộ phận trong danh sách khách hàng