Cách gán người theo dõi Hợp đồng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Bấm chọn vào Hợp đồng cần gán người theo dõi

Bước 2: Bấm chọn Thêm người theo dõi

Bước 3: Chọn người theo dõi sau đó bấm Thêm

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 24

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới hàng hóa trong hợp đồng
Bài tiếp: Cách điều chỉnh hợp đồng