Cách gán Khách hàng vào trong công việc (Web và Mobile)

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút
  • Cách thêm Khách hàng trên web

Để bổ sung thông tin Khách hàng vào trong một công việc thực hiện như sau:

Bước 1: Từ menu WORK –> chọn Danh sách công việc (Task)

Bước 2: Từ giao diện công việc chọn công việc cần gán khách hàng 

Bước 3: Chọn khách hàng, tìm kiếm khách hàng cần gán

Bước 4: Nhấn thêm khách hàng để hoàn tất

  • Cách thêm Khách hàng vào công việc trên mobile

Bước 1: Tại giao diện chính của phần mềm nhấn –> chọn Công việc

Bước 2: Chọn công việc cần gán khách hàng

Bước 3: Nhấn vào dấu (+) phía dưới góc phải màn hình

Kéo xuống phần Thêm khách hàng

 Bước 4: Chọn khách hàng cần gán và nhấn hoàn tất để gán

Khi muốn xóa khách hàng, tại giao diện công việc thực hiện kéo phần khách hàng sang phải sẽ hiện ra nút xóa

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 88

Cùng Topics

Bài trước: Cách phân quyền cho nhóm người dùng truy cập vào module Danh sách công việc (Task)
Bài tiếp: Cách nhận biết trạng thái công việc thông qua màu sắc hiển thị