Cách điều phối cơ hội khách hàng.

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu CRM chọn Quản lý cơ hội khách hàng.

Bước 2 : Chọn Điều phối

Bước 3 : Chọn cơ hội khách hang cần điều phối -> Điều phối

Bước 4 : Chọn phương pháp điều phối, Nhân viên và ấn Lưu để hoàn tất 

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 7

Cùng Topics

Bài trước: Cách theo dõi Dashboard .
Bài tiếp: Cách xóa cơ hội khách hàng .