Cách điều phối cơ hội khách hàng.

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu CRM chọn Quản lý cơ hội khách hàng.

Bước 2 : Chọn Điều phối

Bước 3 : Chọn cơ hội khách hàng cần điều phối -> Điều phối

Bước 4 : Chọn phương pháp điều phối, Nhân viên và ấn Lưu để hoàn tất 

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 22

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm người theo dõi trên cơ hội khách hàng
Bài tiếp: Cách thêm thành viên cùng bộ phận/ ngoài bộ phận vào nhóm hỗ trợ trong quản lý cơ hội khách hàng