Cách đánh giá chất lượng bằng cách cho điểm công việc (web và mobile)

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút
  • Cách đánh giá chất lượng bằng cách cho điểm công việc trên web

Bước 1: Từ menu WORK –> chọn Danh sách công việc (Task)

Bước 2: Từ giao diện công việc chọn công việc cần đánh giá chất lượng

Bước 3: Trong chi tiết công việc –> chọn ô “Điểm” và thực hiện cho điểm công việc

Bước 4: Kích dấu sao để thực hiện đánh giá chất lượng

  • Cách đánh giá chất lượng bằng cách cho điểm công việc trên mobile

Bước 1: Tại giao diện chính của phần mềm –> chọn Công việc

Bước 2: Chọn công việc cần đánh giá chất lượng

Nhấn vào điểm trên góc trái màn hình để tiến hành cho điểm công việc và nhấn lưu.

Đánh giá chất lượng bằng cách nhấn vào số ngôi sao kế bên

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 56

Cùng Topics

Bài trước: Cách thiết lập người đánh giá công việc (web và mobile)
Bài tiếp: Cách theo dõi công việc tôi giao