Cách chấm công tại khách hàng trên điện thoại

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

1, Vì sao phải chấm công tại tại khách hàng trên điện thoại ?

Vì nhiều khi nhân viên đi gặp khách hàng luôn không qua nơi làm việc phần mềm sẽ giúp nhân viên chấm công tại khách hàng mà vẫn được tính công ngày hôm đó .

Lưu ý: Để nhân viên có thể chấm công được tại Khách hàng thì Khách hàng đó cần phải được cấu hình là một khu vực chấm công.

Bước 1: Từ menu CRM ⇒ chọn Quản trị phân hệ CRM+ 

Bước 2: Chọn Cấu hình ⇒ chọn Khách hàng ⇒ chọn tab Cấu hình mặc định ⇒ tại đây cấu hình Khu vực chấm công là Có ⇒ chọn Lưu

2, Thực hiện chấm công vào tại khách hàng :

Bước 1: Từ màn hình trang chủ chọn CRM+

Bước 2: Chọn Khách hàng  .

Bước 3: Hiển thị khách hàng có công việc hôm nay, chọn dấu 3 chấm ứng với khách hàng ⇒ chọn Chấm công vào

Bước 4: Chụp ảnh selfie

Bước 5: Chọn Use Photo để hoàn thành chấm công vào.

Tương tự với hoạt động “Chấm công ra”

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 163

Cùng Topics

Bài trước: Cách chấm công vào ra trên 1 công việc có gán Khách hàng, địa điểm làm việc
Bài tiếp: Cách xem báo cáo tổng hợp làm thêm, tăng ca