Cách cấu hình phân quyền quy trình công việc (CheckFlow)

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

1. Cách phân quyền chung cho tất cả các quy trình công việc Checkflow trên phần mềm FastWork

Bước 1: Từ nemu Work –> Chọn Quản trị phân hệ WORK+

Bước 2: Chọn giao diện Cấu hình –> chọn Phân quyền quy trình công việc –> Tick chọn các chức năng theo từng nhóm Quản lý/Thành viên/Người theo dõi.

Sau đó bấm Lưu

2. Cách phân quyền riêng cho từng quy trình công việc Checkflow trên phần mềm FastWork

Bước 1: Từ menu Work –> chọn Quy trình công việc(Checkflow)

Bước 2: Chọn 1 quy trình cần thiết lập phân quyền –> Chọn nút Thiết lập bên cột phải

Bước 3: Chọn Tab Phân Quyền –> chọn các quyền theo từng nhóm Quản lý/Thành viên/Người theo dõi –> Sau đó bấm Lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 117

Cùng Topics

Bài trước: Phân quyền cho một người dùng truy cập vào quy trình công việc (checkflow)
Bài tiếp: Tổng quan về công việc theo quy trình trên FastWork (Checkflow)