Cách cấu hình phân quyền công việc

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Mỗi nhóm đối tượng người dùng sẽ có một quyền chức năng khác nhau. Cần thực hiện phân quyền chức năng cụ thể theo từng nhóm đối tượng để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu.

Bước 1: Từ menu WORK –> chọn Quản trị phân hệ WORK+

Bước 2: Từ mục Cấu hình –> chọn Phân quyền công việc

Bước 3: Tại đây sẽ có các quyền chức năng tương ứng với 4 nhóm đối tượng: Người tạo, Quản lý Dự án/Quản lý trực tiếp, Người thực hiện và người theo dõi.

Bạn tích chọn các chức năng ứng với từng quyền sau đó chọn Lưu để lưu lại

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 269

Cùng Topics

Bài trước: Cách giao nhanh nhiều công việc cho một người thực hiện
Bài tiếp: Cách thay đổi thời gian thực hiện cho nhiều công việc