Cách cấu hình người ký văn bản đi

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Đăng nhập trên hệ thống chọn Office –> Chọn Quản trị phân hệ Office+

Bước 2: Chọn Văn bản >> Văn bản đi >> Chọn Người kí ( Lưu ý những người có thể chọn là người được phân quyền trong phần sử dụng văn bản) >> Lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 4

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới một văn bản đi – đến
Bài tiếp: Cách thiết lập các loại văn bản đến-đi