Cách cấu hình mẫu in phiếu lương tháng trên phần mềm FastWork

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Để thực hiện in phiếu lương tháng theo mẫu quy định của công ty từ phần mềm, bạn cần thực hiện cấu hình mẫu in. 

Từ menu HRM –> Chọn Quản trị phân hệ HRM+

hoặc: 

Tại giao diện Cấu hình –> chọn Mẫu xuất lương –> Chọn Bảng lương –> chọn Thêm mới 

Nhập thông tin mẫu xuất tương ứng

– Tên mẫu xuất:

– Tải file mẫu: file mẫu phải có định dạng .xlsx

– Áp dụng cho: Mẫu in Bảng lương/Phiếu lương hay mẫu in báo cáo tổng lương theo phòng ban

Nhập đủ các thông tin thực hiện Lưu để lưu lại mẫu xuất

Lưu ý: Để cấu hình được mẫu xuất đúng, bạn cần tham khảo hướng dẫn về cấu trúc sử dụng một số trường thông tin phần mềm quy định

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 92

Cùng Topics

Bài trước: Cách xuất dữ liệu bảng lương tháng ra file excel
Bài tiếp: Cách gửi trao đổi trên một bảng lương tháng