Cách cấu hình mẫu hợp đồng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Để thực hiện cấu hình mẫu hợp đồng cho phù hợp với tổ chức của mình, bạn thực hiện thao tác như sau:

Bước 1: Chọn tab CRM >> Chọn Quản trị phân hệ CRM+

Bước 2: 

  • Từ mục Cấu hình >> Chọn Hợp đồng
  • Chọn tab Mẫu xuất >> Chọn Thêm mới để thêm mẫu hợp đồng

Bước 3: Điền các thông tin theo các trường quy định (Những trường có dấu * là bắt buộc nhập)

  • Tên mẫu xuất: Tên của loại hợp đồng
  • Tải file Mẫu: Import file Word từ máy tính lên phần mềm
  • Loại hợp đồng áp dụng: Hợp đồng này áp dụng cho loại sản phẩm nào của công ty.

Ghi chú:

  • Trong phần cấu hình sẽ có cấu trúc sử dụng một số trường thông tin. Với những trường nào thay đổi theo từng hợp đồng tạo ra như: Số hợp đồng, Thông tin bên A, Bên B,… Mình sẽ sử dụng trường thông tin được cung cấp để lấy dữ liệu tự động. 
  • Các anh/chị có thể bấm vào Tham khảo file mẫu để xem 1 hợp đồng của bên FastWork.
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 136

Cùng Topics

Bài trước: Cách cấu hình tự động cảnh báo, cập nhật thông tin, thông báo theo dõi hợp đồng
Bài tiếp: Cách phân quyền trong hợp đồng