Cách cấu hình cho một tài khoản được quyền chỉnh sửa thông tin hồ sơ nhân sự

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Với phiên bản update mới của module Nhân sự, bạn cần thực hiện cấu hình lựa chọn người được phép chỉnh sửa thông tin nhân sự của doanh nghiệp. Để thực hiện bạn thao tác như sau:

Bước 1: Từ menu HRM ⇒ chọn Quản trị phân hệ HRM+

Bước 2: Ở phần Cấu hình chọn Nhân sự

Bước 3: Tại mục Yêu cầu hỉnh sửa hồ sơ nhân sự thực hiện lựa chọn tài khoản được cấp quyền cho phép chỉnh sửa/thay đổi thông tin

Bước 4: Chọn Lưu để lưu lại cấu hình

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 179

Cùng Topics

Bài trước: Cách cấu hình cho phép nhân viên được phép gửi yêu cầu chỉnh sửa thông tin hồ sơ của cá nhân
Bài tiếp: Cách xem các cảnh báo về nhân sự của doanh nghiệp