Cách cập nhật vị trí khách hàng trên mobile

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ màn hình trang chủ chọn vào dấu 3 gạch góc dưới

Bước 2: Chọn mục Khách hàng

Bước 3: Chọn khách hàng cần cập nhật vị trí 

Bước 4: Chọn chi tiết hoặc biểu tượng bút chì

Bước 5: Chọn tab bản đồ để cập nhật vị trí khách hàng

Bước 6: Bấm dấu (+) >> chọn vị trí của tôi để lấy vị trí hiện tại của bạn 

Bước 7: Bấm dấu(+)-> Lưu vị trí để lưu lại vị trí hiện tại của bạn

Bước 8: Sau khi lấy vị trí thành công bạn chọn lại tab khách hàng-> bấm lưu để thêm mới khách hàng thành công

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?😞 😐 😃

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 24

Cùng Topics

Bài trước: Cách gán nhanh nguồn khách hàng trong khách hàng
Bài tiếp: Cách tạo cơ hội bán hàng từ khách hàng