Cách cập nhật trạng thái công việc (web và mobile)

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút
  • Cách cập nhật tiến độ công việc trên web

Bước 1: Từ menu WORK –> chọn Danh sách công việc (Task)

Bước 2: Từ giao diện công việc chọn công việc cần cập nhật trạng thái

Bước 3: Tại chi tiết công việc –> chọn Trạng thái để thực hiện khai báo trạng thái công việc. 

Chọn Trạng thái cho công việc –> chọn Lưu thay đổi để thực hiện lưu lại

  •  Cách cập nhật trạng thái công việc trên mobile

Bước 1: Tại giao diện chính của phần mềm –> chọn Công việc

Bước 2: Có thể tích chọn nhanh vào ô tròn phía trước tên công việc để hoàn thành nhanh công việc đó –> Chọn  để xác nhận hoàn thành công việc

Hoặc: Chọn công việc cần cập nhật trạng thái

Bước 3: Nhấn vào dấu (+) phía dưới góc phải màn hình chọn Cập nhật tiến độ công việc

Chọn Trạng thái cho công việc –> Chọn Lưu để lưu lại trạng thái

Hoặc: Nhấn vào vòng tròn 0% góc trên bên phải để cập nhật trạng thái cho công việc

Chọn trạng thái cho công việc và nhấn Lưu để hoàn tất

This image has an empty alt attribute; its file name is image-120.png
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 55

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới công việc bằng file Excel
Bài tiếp: Cách thêm/thay đổi người thực hiện vào công việc (web và mobile)