Cách cập nhật nhanh trạng thái, tình trạng bước xử lý, mức ưu tiên cơ hội khách hàng trên lưới

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Bước 1: Từ menu Khách hàng chọn Quản lý cơ hội khách hàng

Bước 2: Chọn menu xử lý ở thanh công cụ bên trái màn hình

Bước 3: Thực hiện cập nhật nhanh: Trạng thái, Tình trạng, Bước xử lý, Mức ưu tiên cơ hội khách hàng:

Trạng thái

Trạng thái: các cơ hội sau khi được điều phối sẽ ở trạng thái đang xử lý. Người dùng có thể chuyển trạng thái các cơ hội thành khách hàng hoặc dừng theo đuổi

Trường hợp 1: Cơ hội khách hàng chuyển thành khách hàng

  • Người dùng thực hiện nhập thông tin khách hàng
  • Bấm Lưu hoặc Lưu và tạo mới cơ hội bán hàng.

Trường hợp: Cơ hội khách hàng chuyển trạng thái thành dừng theo đuổi

  • Người dùng chọn lý do cơ hội khách hàng thất bại 
  • Nhập ghi chú (nếu có)

Bước xử lý

Bước xử lý là các bước cần thực hiện khi có cơ hội khách hàng. 

  • Người dùng tích chọn bước xử lý tương ứng với từng cơ hội
  • Bấm dấu “V” để thực hiện xác nhận thay đổi

Tình trạng

Để thực hiện cập nhật tình trạng bạn thao tác như sau:

  • Tích chọn “Tình trạng” tương ứng với từng cơ hội
  • Bấm dấu “V” để thực hiện xác nhận thay đổi

Mức ưu tiên 

Để thực hiện cập nhật độ ưu tiên bạn thao tác như sau:

  • Tích chọn “Độ ưu tiên” tương ứng với từng cơ hội
  • Bấm dấu “V” để thực hiện xác nhận thay đổi
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 9

Cùng Topics

Bài trước: Cách theo dõi các cơ hội cần xử lý
Bài tiếp: Cách trao đổi nhanh trên nhiều cơ hội khách hàng