Cách cập nhật loại thông báo trong thông báo nội bộ

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Để thay đổi người nhận thông báo nội bộ bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Từ menu HRM –>  chọn Thông báo

Hoặc:

Bước 2: Chọn “Biên tập” ở thanh menu bên trái màn hình

Bước 3: Kích chọn thông báo bạn muốn thay đổi loại thông báo:

Bước 4: Kích chọn Loại thông báo để thực hiện thay đổi:

Bước 5: Hiển thị danh sách loại thông báo. Chọn loại thông báo tương ứng

Bấm “Lưu thay đổi ” để cập nhật thành công.

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 35

Cùng Topics

Bài trước: Cách cập nhật/chỉnh sửa nội dung thông báo
Bài tiếp: Cách xuất dữ liệu số giờ làm việc của nhân viên về file excel