FASTWORK HELP CENTER

Tìm hiểu cách sử dụng FastWork với các tài liệu hướng dẫn chi tiết của chúng tôi

Câu hỏi thường gặp

Ebooks hướng dẫn

null

Ebook - Hướng dẫn đăng nhập FastWork

Download
null

Ebook - Hướng dẫn sử dụng: Phân hệ ADMIN

Download
null

Ebook - Hướng dẫn sử dụng: Đề xuất và phê duyệt nội bộ (Request)

Download
null

Ebook - Hướng dẫn sử dụng: Thông báo nội bộ (News)

Download
null

Ebook - Hướng dẫn sử dụng: Quản lý tài sản (Asset)

Download
null

Ebook - Hướng dẫn sử dụng: Đăng ký sử dụng tài nguyên (Booking)

Download
null

Kho Biểu Mẫu: Đánh giá Nhân sự Cuối năm 2020

Download
null

Kho Biểu Mẫu: Đánh giá Nhân sự Cuối năm 2020

Download
null

Kho Biểu Mẫu: Đánh giá Nhân sự Cuối năm 2020

Download
null

Kho Biểu Mẫu: Đánh giá Nhân sự Cuối năm 2020

Download
null

Kho Biểu Mẫu: Đánh giá Nhân sự Cuối năm 2020

Download
null

Kho Biểu Mẫu: Đánh giá Nhân sự Cuối năm 2020

Download

Videos hướng dẫn

FastWork.vn - Giới thiệu và hướng dẫn vận hành tính năng Đề xuất và phê duyệt điện tử

FastWork.vn - Giới thiệu và hướng dẫn vận hành tính năng Thông báo nội bộ

FastWork.vn - Hướng dẫn Vận hành thực hiện dự án

FastWork.vn - Hướng dẫn sử dụng tính năng LadiPage

FastWork.vn - Hướng dẫn sử dụng tính năng Email Marketing

FastWork.vn - Hướng dẫn thiết lập công việc mẫu và biểu mẫu báo cáo công việc