FASTWORK HELP CENTER

Tìm hiểu cách sử dụng FastWork với các tài liệu hướng dẫn chi tiết của chúng tôi

(Trường hợp bạn cần hỗ trợ trực tiếp, vui lòng liên hệ bộ phận kỹ thuật FastWork theo Hotline Miền Bắc: 0946 875 453  /Miền Nam: 0931 787 575)

Câu hỏi thường gặp

Ebooks hướng dẫn

null

Ebook - Hướng dẫn đăng nhập FastWork

Download
null

Ebook - Hướng dẫn sử dụng: Phân hệ ADMIN

Download
null

Ebook - Hướng dẫn sử dụng: Đề xuất và phê duyệt nội bộ (Request)

Download
null

Ebook - Hướng dẫn sử dụng: Thông báo nội bộ (News)

Download
null

Ebook - Hướng dẫn sử dụng: Quản lý tài sản (Asset)

Download
null

Ebook - Hướng dẫn sử dụng: Đăng ký sử dụng tài nguyên (Booking)

Download
null

Kho Biểu Mẫu: Đánh giá Nhân sự Cuối năm 2020

Download
null

Kho Biểu Mẫu: Đánh giá Nhân sự Cuối năm 2020

Download
null

Kho Biểu Mẫu: Đánh giá Nhân sự Cuối năm 2020

Download
null

Kho Biểu Mẫu: Đánh giá Nhân sự Cuối năm 2020

Download
null

Kho Biểu Mẫu: Đánh giá Nhân sự Cuối năm 2020

Download
null

Kho Biểu Mẫu: Đánh giá Nhân sự Cuối năm 2020

Download

Videos hướng dẫn

FastWork.vn - Giới thiệu và hướng dẫn vận hành tính năng Đề xuất và phê duyệt điện tử

FastWork.vn - Giới thiệu và hướng dẫn vận hành tính năng Thông báo nội bộ

FastWork.vn - Hướng dẫn Vận hành thực hiện dự án

FastWork.vn - Hướng dẫn sử dụng tính năng LadiPage

FastWork.vn - Hướng dẫn sử dụng tính năng Email Marketing

FastWork.vn - Hướng dẫn thiết lập công việc mẫu và biểu mẫu báo cáo công việc