VIDEOS HƯỚNG DẪN

Tìm hiểu cách sử dụng FastWork với các tài liệu hướng dẫn chi tiết của chúng tôi

FastWork.vn - Giới thiệu tổng quan về giải pháp và lợi ích ý nghĩa của các giải pháp

FastWork.vn - Giới thiệu về hệ thống người dùng và phân quyền

FastWork.vn - Giới thiệu về mô hình vận hành, các thành phần cần xây dựng để vận hành giải pháp

FastWork.vn - Giới thiệu và hướng dẫn vận hành tính năng Đề xuất và phê duyệt điện tử

FastWork.vn - Giới thiệu và hướng dẫn vận hành tính năng Thông báo nội bộ

FastWork.vn - Giới thiệu và hướng dẫn vận hành tính năng Đăng ký và sử dụng tài nguyên

FastWork.vn - Giới thiệu và hướng dẫn vận hành tính năng Quản lý tài sản

FastWork.vn - Giới thiệu và hướng dẫn vận hành tính năng Quản lý văn bản đi đến

FastWork.vn - Giới thiệu và hướng dẫn vận hành tính năng quản lý thu chi nội bộ

FastWork.vn - Hướng dẫn thao tác chấm công và theo dõi ngày công trên di động

FastWork.vn - Hướng dẫn cách gửi và phê duyệt đơn từ trên phần mềm FastWork

FastWork.vn - Hướng dẫn quản lý theo dõi hoạt động chấm công và theo dõi bảng công của nhân viên

FastWork.vn - Hướng dẫn cách cấu hình bảng lương trên phần mềm FastWork

FastWork.vn - Hướng dẫn cách làm một bảng lương tháng gửi báo cáo và cách thẩm định bảng lương tháng cho nhân viên

FastWork.vn - Hướng dẫn cấu hình quản trị phân hệ Work

FastWork.vn - Hướng dẫn cách thiết lập biểu mẫu và công việc mẫu

FastWork.vn - Hướng dẫn vận hành tính năng quản lý công việc

FastWork.vn - Hướng dẫn cách thiết lập một dự án trên phần mềm FastWork

FastWork.vn - Giới thiệu và hướng dẫn vận hành tính năng quản lý dự án

FastWork.vn - Hướng dẫn cách Ghi chép và hạch toán lãi lỗ trong dự án

FastWork.vn - Hướng dẫn cách quản lý công việc hiện trường trên phần mềm

FastWork.vn - Giới thiệu và hướng dẫn thiết lập tính năng quản lý công việc theo quy trình Checkflow

FastWork.vn - Giới thiệu và hướng dẫn vận hành tính năng quản lý công việc theo quy trình Checkflow

FastWork.vn - Hướng dẫn cách thiết lập một quy trình công việc Workflow

FastWork.vn - Hướng dẫn cách vận hành tính năng quản lý công việc theo quy trình Workflow

FastWork.vn - Phân biệt checkflow và worklow

FastWork.vn - Giới thiệu và hướng dẫn thiết lập, vận hành tính năng quản lý khách hàng

FastWork.vn - Giới thiệu và hướng dẫn vận hành công cụ Email marketing

FastWork.vn - Giới thiệu và hướng dẫn vận hành tính năng Ladipage

FastWork.vn - Giới thiệu và hướng dẫn vận hành tính năng Quản lý cơ hội khách hàng

FastWork.vn - Giới thiệu và hướng dẫn thiết lập, vận hành tính năng quản lý cơ hội bán hàng

FastWork.vn - Giới thiệu và hướng dẫn vận hành tính năng quản lý báo giá

FastWork.vn - Giới thiệu và hướng dẫn thiết lập, vận hành tính năng quản lý hợp đồng

FastWork.vn - Giới thiệu và hướng dẫn thiết lập, vận hành tính năng Bán hàng (Fast Sale)

FastWork.vn - Giới thiệu và hướng dẫn thiết lập, vận hành tính năng Chăm sóc khách hàng

FastWork.vn - Giới thiệu và hướng dẫn thiết lập, vận hành tính năng hỗ trợ khách hàng

FastWork.vn - Giới thiệu và hướng dẫn thiết lập, vận hành tính năng quản lý tuyển dụng