VIDEOS HƯỚNG DẪN

Tìm hiểu cách sử dụng FastWork với các tài liệu hướng dẫn chi tiết của chúng tôi

(Trường hợp bạn cần hỗ trợ trực tiếp, vui lòng liên hệ bộ phận kỹ thuật FastWork theo Hotline Miền Bắc: 0946 875 453  /Miền Nam: 0931 787 575)

Phân hệ

FastWork Admin

Quản lý nội bộ

FastWork Office+

Quản lý công việc và dự án

FastWork Work+

Quản lý nhân sự

FastWork HRM+

Quản lý khách hàng và bán hàng

FastWork CRM+

FastWork.vn - Giới thiệu tổng quan về giải pháp và lợi ích ý nghĩa của các giải pháp

FastWork.vn - Giới thiệu về hệ thống người dùng và phân quyền

FastWork.vn - Giới thiệu về mô hình vận hành, các thành phần cần xây dựng để vận hành giải pháp

FastWork.vn - Giới thiệu và hướng dẫn vận hành tính năng Đề xuất và phê duyệt điện tử

FastWork.vn - Giới thiệu và hướng dẫn vận hành tính năng Thông báo nội bộ

FastWork.vn - Giới thiệu và hướng dẫn vận hành tính năng Đăng ký và sử dụng tài nguyên

FastWork.vn - Giới thiệu và hướng dẫn vận hành tính năng Quản lý tài sản

FastWork.vn - Giới thiệu và hướng dẫn vận hành tính năng Quản lý văn bản đi đến

FastWork.vn - Giới thiệu và hướng dẫn vận hành tính năng quản lý thu chi nội bộ

FastWork.vn - Hướng dẫn thao tác chấm công và theo dõi ngày công trên di động

FastWork.vn - Hướng dẫn cách gửi và phê duyệt đơn từ trên phần mềm FastWork

FastWork.vn - Hướng dẫn quản lý theo dõi hoạt động chấm công và theo dõi bảng công của nhân viên

FastWork.vn - Hướng dẫn cách cấu hình bảng lương trên phần mềm FastWork

FastWork.vn - Hướng dẫn cách làm một bảng lương tháng gửi báo cáo và cách thẩm định bảng lương tháng cho nhân viên

FastWork.vn - Hướng dẫn cấu hình quản trị phân hệ Work

FastWork.vn - Hướng dẫn cách thiết lập biểu mẫu và công việc mẫu

FastWork.vn - Hướng dẫn vận hành tính năng quản lý công việc

FastWork.vn - Hướng dẫn cách thiết lập một dự án trên phần mềm FastWork

FastWork.vn - Giới thiệu và hướng dẫn vận hành tính năng quản lý dự án

FastWork.vn - Hướng dẫn cách Ghi chép và hạch toán lãi lỗ trong dự án

FastWork.vn - Hướng dẫn cách quản lý công việc hiện trường trên phần mềm

FastWork.vn - Giới thiệu và hướng dẫn thiết lập tính năng quản lý công việc theo quy trình Checkflow

FastWork.vn - Giới thiệu và hướng dẫn vận hành tính năng quản lý công việc theo quy trình Checkflow

FastWork.vn - Hướng dẫn cách thiết lập một quy trình công việc Workflow

FastWork.vn - Hướng dẫn cách vận hành tính năng quản lý công việc theo quy trình Workflow

FastWork.vn - Phân biệt checkflow và worklow

FastWork.vn - Giới thiệu và hướng dẫn thiết lập, vận hành tính năng quản lý khách hàng

FastWork.vn - Giới thiệu và hướng dẫn vận hành công cụ Email marketing

FastWork.vn - Giới thiệu và hướng dẫn vận hành tính năng Ladipage

FastWork.vn - Giới thiệu và hướng dẫn vận hành tính năng Quản lý cơ hội khách hàng

FastWork.vn - Giới thiệu và hướng dẫn thiết lập, vận hành tính năng quản lý cơ hội bán hàng

FastWork.vn - Giới thiệu và hướng dẫn vận hành tính năng quản lý báo giá

FastWork.vn - Giới thiệu và hướng dẫn thiết lập, vận hành tính năng quản lý hợp đồng

FastWork.vn - Giới thiệu và hướng dẫn thiết lập, vận hành tính năng Bán hàng (Fast Sale)

FastWork.vn - Giới thiệu và hướng dẫn thiết lập, vận hành tính năng Chăm sóc khách hàng

FastWork.vn - Giới thiệu và hướng dẫn thiết lập, vận hành tính năng hỗ trợ khách hàng

FastWork.vn - Giới thiệu và hướng dẫn thiết lập, vận hành tính năng quản lý tuyển dụng

Hướng dẫn Cấu hình Dự án Xây dựng trên Web App FastCons

Hướng dẫn Cấu hình Thu chi nội bộ vào DAXD trên Web App FastCons

Hướng dẫn Quản lý tổng quan 1 Dự án XD trên App Mobile FastCons

Hướng dẫn Quản lý hợp đồng đối tác, thầu phụ trên App Mobile FastCons

Hướng dẫn nhập nhật ký thi công trên Mobile App FastCons

Hướng dẫn làm phiếu xuất vật tư trên App Mobile FastCons

Hướng dẫn làm phiếu thu/chi trong Dự án Xây dựng trên Mobile App FastCons 

Hướng dẫn làm phiếu nhập vật tư trên Mobile App FastCons

Hướng dẫn làm phiếu mua vật tư trên Mobile App FastCons

Hướng dẫn làm phiếu hoàn vật liệu trên Mobile App FastCons 

Hướng dẫn làm đề xuất mua vật tư trên Mobile App FastCons

Hướng dẫn làm đề xuất cấp vật tư trên Mobile App FastCons