Xuất danh mục hàng hóa

Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu SALE ⇒ chọn Hàng hóa

Bước 2: Chọn Tiện ích  chọn Xuất dữ liệu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 6

Cùng Topics

Bài trước: Thêm mới kho hàng
Bài tiếp: Cập nhập danh mục hàng hóa