Thiết lập hợp đồng trong dự án xây dựng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Truy cập Dự án xây dựng –> Chọn dự án –> Chọn quản lý hợp đồng

Bước 2: Trong quản lý hợp đồng chọn tạo mới hợp đồng tại nhà cung cấp hoặc nhà thầu phụ –> Khai báo các trường thông tin –> Bấm lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 183

Cùng Topics

Bài trước: Hướng dẫn thêm hợp đồng nhận thầu, giao thầu