Thêm mới kho hàng

Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Bước 1: Từ menu SALE ⇒ chọn Kho hàng

Bước 2: Chọn Thêm kho

Bước 3: Nhập các Thông tin chung của kho

Bước 4: Thêm Thành viên của kho

 • Chọn nhân viên
 • Chọn vai trò
 • Bấm nút thêm

Bước 5: Phân quyền kho

 • Kế toán: Được phép nhìn thấy giá
 • Thủ kho: Không thấy giá

Bước 6: Cấu hình phiếu (nhập, xuất, chuyển)

 • Bắt buộc xác nhận phiếu: Khi thêm mới phiếu sẽ qua tài khoản người xác nhận để xác nhận thì số lượng mới cộng hoặc trừ vào kho
 • Bắt buộc chụp ảnh hiện trường: Khi thêm mới phiếu thì sẽ bắt buộc chụp ảnh hiện trưởng
 • Cấu hình nhóm ảnh hiện trường: Ảnh hiện trường bao gồm những loại ảnh nào thì cấu hình, nhân viên bắt buộc chụp hình theo cấu hình ảnh này
 • Sửa phiếu: Chọn tài khoản được phép sửa phiếu
 • Xóa phiếu: Chọn tài khoản được phép xóa phiếu
 • Xem phiếu: Chọn tài khoản được phép xem phiếu
 • Lập phiếu: Chọn tài khoản được phép lập phiếu

Bước 7: Sau khi cấu hình xong ấn Lưu hoặc Lưu và xem chi tiết

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 11

Cùng Topics

Bài trước: Khởi tạo dữ liệu tồn kho ban đầu
Bài tiếp: Xuất danh mục hàng hóa