Thêm mới đơn mua hàng

Thời gian đọc ước tính: 1 phút
  • Giao diện Web

Bước 1: Từ menu SALE ⇒ chọn Mua hàng

Bước 2: Chọn Đơn mua hàng ⇒ chọn Thêm mới

Bước 3: Chọn hàng hóa (nhập thông tin hàng hóa), điền thông tin vào ô trái sau đó ấn Lưu hoặc Lưu và mua hàng

  • Lưu: Lưu lại đơn mua hàng
  • Lưu và nhập kho: Lưu lại đơn mua đồng thời phần mềm sẽ hiển thị giao diện nhập kho để nhập hàng hóa vào kho
  • Giao diện mobile

Tạo đơn mua từ đơn đặt

Bước 1: Từ giao diện chính chọn dấu 3 gạch

Bước 2: Trong mục Sale+  chọn Mua hàng

Bước 3: Chọn đơn đặt cần tạo đơn mua

Bước 4: Bấm vào nút Tạo đơn mua 

Bước 5: Kiểm tra thông tin, sau đó bấm vào ô Tiền cần trả

Bước 6: Nhập thông tin khác (nếu có), sau đó ấn Lưu

 

* Tạo đơn mua trực tiếp

Bước 1: Từ giao diện chính chọn dấu 3 gạch

Bước 2: Trong mục Sale+  chọn Mua hàng

Bước 3: Chọn vào dấu 4 gạch

    

Bước 4: Chọn vào Đơn mua hàng

Bước 5: Bấm vào nút dấu + để thêm mới đơn mua hàng

Bước 6: Nhập thông tin hàng hóa, sau đó bấm ô Tiền cần trả

Bước 7: Nhập thông tin khác (nếu có), sau đó ấn Lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 7

Cùng Topics

Bài trước: Thanh toán đơn mua hàng
Bài tiếp: Thêm mới đơn đặt mua