Thêm mới đơn đặt mua

Thời gian đọc ước tính: 1 phút
  • Giao diện Web

Bước 1: Từ menu SALE ⇒ chọn Mua hàng

Bước 2: Chọn Đơn đặt mua ⇒ chọn Thêm mới

Bước 3: Chọn hàng hóa (nhập thông tin hàng hóa), điền thông tin vào ô trái sau đó ấn Lưu hoặc Lưu và mua hàng

  • Lưu: Lưu lại đơn đặt hàng
  • Lưu và mua hàng: Lưu lại đơn đặt đồng thời phần mềm sẽ hiển thị giao diện đơn mua hàng để tạo đơn mua dựa theo đơn đặt

* Lưu ý: Nếu đơn đặt mua cần phê duyệt thì nhân viên chỉ có thể Lưu đơn đặt hàng, chưa tạo được đơn mua hàng từ đơn đặt này.

 

  • Giao diện mobile

Bước 1: Từ giao diện chính chọn dấu 3 gạch

Bước 2: Trong mục Sale+  chọn Mua hàng

Bước 3: Chọn dấu + để thêm mới đơn đặt mua

Bước 4: Nhập thông tin hàng hóa, sau đó bấm ô tiền cần trả 

Bước 5: Nhập thông tin khác (nếu có), sau đó ấn Lưu

 

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 9

Cùng Topics

Bài trước: Thêm mới đơn mua hàng
Bài tiếp: Thêm mới phiếu xuất