Thêm mới đơn đặt hàng

Thời gian đọc ước tính: < 1 phút
  • Giao diện Web

Bước 1: Từ menu SALE ⇒ chọn Bán hàng

Bước 2: Chọn Đơn đặt hàng ⇒ chọn Thêm mới

Bước 3: Chọn hàng hóa (nhập thông tin hàng hóa), điền thông tin vào ô trái sau đó ấn Lưu hoặc Lưu và Tạo đơn bán

  • Lưu và Tạo đơn bán: Lưu lại đơn đặt đồng thời phần mềm sẽ hiển thị giao diện đơn bán hàng để tạo đơn bán dựa theo đơn đặt
  • Giao diện mobile

Bước 1: Từ giao diện chính chọn dấu 3 gạch

Bước 2: Trong mục Sale+  chọn Bán hàng

Bước 3: Chọn Đơn đặt hàng để thêm mới

Bước 4: Nhập thông tin hàng hóa, sau đó bấm ô Khách cần trả 

Bước 5: Nhập thông tin khác (nếu có), sau đó ấn Lưu

 

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 10

Cùng Topics

Bài trước: Thêm mới đơn bán hàng
Bài tiếp: Thanh toán đơn mua hàng