Thanh toán đơn mua hàng

Thời gian đọc ước tính: 1 phút
  • Giao diện Web

Cách 1: Thanh toán trên từng đơn

Bước 1: Từ menu SALE ⇒ chọn Mua hàng

Bước 2: Chọn Mã mua hàng cần thanh toán

Bước 3: Chọn icon ATM để thanh toán

Bước 4: Điền thông tin thanh toán, sau đó ấn Lưu

Cách 2: Thanh toán nhiều đơn

Để thanh toán nhiều đơn thì các đơn mua phải chung NCC

Bước 1: Từ menu SALE ⇒ chọn Mua hàng

Bước 2: Tick chọn vào các đơn mua cần trả ⇒ chọn Trả nợ

Bước 3: Nhập giá trị thanh toán ⇒ sau đó phân bổ cho các đơn mua

 

  • Giao diện Mobile

Bước 1: Từ giao diện chính chọn dấu 3 gạch

Bước 2: Trong mục Sale+  chọn Mua hàng

Bước 3: Chọn vào dấu 4 gạch

    

Bước 4: Chọn vào Đơn mua hàng

Bước 5: Chọn đơn mua hàng cần thanh toán

Bước 6: Chuyển sang tab Thanh toán ⇒ bấm nút dấu + để tạo mới thanh toán

Bước 7: Nhập thông tin thanh toán, sau đó ấn Lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 11

Cùng Topics

Bài trước: Thêm mới đơn đặt hàng
Bài tiếp: Thêm mới đơn mua hàng