Tạo mã Token trên FastWork

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

B1. Từ giao diện FastWork, chọn Admin, chọn Thiết lập hệ thống

https://downloads.intercomcdn.com/i/o/231393430/72edf816b471d239bbed9f69/image.png

B2. Tại giao diện Thiết lập hệ thống, chọn Quản lý Token kết nối

B3. Chọn Thêm token

B4. Nhập tên tokenLưu để hoàn tất

https://downloads.intercomcdn.com/i/o/171368673/1a25a38a25f761eb6c9b4d44/image.png

Như vậy bạn đã tạo xong 1 token, trong phần tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng mã key của token bạn vừa tạo để tích hợp.

Quay lại ladi page

Tại các trường thông tin bạn đã tạo trên Popup bạn thực hiện nhập các dữ liệu theo mẫu dưới đây (đây là các trường thông tin để ánh xạ từ Ladipage sang Fastwork. Ví dụ : tại Name của ladipage mình sẽ nhập tương ứng là contact_name)

 “contact_name“:  Tên khách hàng

contact_email“: Địa chỉ Email

“contact_tel“: Số điện thoại,

“contact_title”: Chức vụ,

“contact_vocative”: Xưng hô

“company_name”: Tên công ty,

“company_field”: Lĩnh vực hoạt động

“company_scale”: Quy mô

“company_address”: Địa chỉ,

“company_city”: Thành phố

“company_district”: Quận

“zalo”: Zalo

“facebook”: Facebook khách hàng,

“skype”: Skype khách hàng,

“website”: Website,

“invite_name”: Tên người giới thiệu

“invite_title”: Chức vụ người giới thiệu

“description”: Nội dung yêu cầu

“product”: Sản phẩm

“source”:”SEO”, (Nguồn)

        “creator”: người tạo

4.4 Chọn Cập nhật, nhập tên cấu hình để hoàn tất

 

Nhập tên cấu hình và tiếp tục ấn Cập nhật

https://downloads.intercomcdn.com/i/o/172878622/cada5a372e0905c608832a44/image.png

Bước 5: Chọn Xuất bản, Chọn Lưu

Bước 6: Chọn Xuất bản, Chọn Xuất bản để hoàn tất

https://downloads.intercomcdn.com/i/o/172878742/cd6a6bdc69c127f67d760c5f/image.png

Như vậy tất cả các Lead thu thập được từ Popup của bạn dữ liệu đã có thể đổ về FastWork

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 72

Cùng Topics

Bài tiếp: Kết Nối Với Fastwork Để Đồng Bộ Thông Tin Khách Hàng