Quy trình phân ca làm việc cho một 1 nhân viên

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Vì sao cần phân ca làm việc cho nhân viên?

 • Với các tổ chức không cho phép chọn ca (phân ca): Phải phân ca làm việc nhân viên mới có ca để chấm công. Những tài khoản chưa được phân ca sẽ không thể chấm công
 • Với các tổ chức cho phép chọn ca: Khi phân ca làm việc, nhân viên vào chấm công sẽ không cần thực hiện thêm thao tác chọn ca =>> Giảm bớt thao các cho người dùng

Để phân ca làm việc cho 1 nhân viên bạn cần thực hiện các bước sau:

 • Tạo danh mục ca làm việc (Xem thêm tại đây)
 • Tạo phân ca làm việc
 • Kiểm tra lại Bảng phân ca
 1. Tạo phân ca làm việc

Từ menu HRM chọn –> chọn Quản trị phân hệ HRM+

Hoặc:

Chọn Phân ca làm việc –> chọn Thêm mới  

 Nhập thông tin cho Phân ca làm việc

– Tiêu đề: Tên của bảng phân ca

– Phân công: 

 • Lặp Theo tuần: Thứ 2 tới chủ nhật, ngày nào làm ca nào. (Thường áp dụng cho khối văn phòng, hành chính)
 • Theo ngày cố định: Sẽ hiện ra từng ngày (theo lịch), chọn ca cho từng ngày (Áp dụng cho Làm thời vụ, ngày phát sinh đột xuất)
 • Lặp Theo chu kỳ ngày: Ví dụ từ 10 – 30/1; lặp theo chu kì 7 ngày. (Thường áp dụng cho các đơn vị làm ca, xoay ca 14-21 ngày/lần)
  • Ngày 1(10/1) – Ca1
  • Ngày 2 (11/1) – Ca2
  • Ngày 8 (17/1) – Ca 1 (Lặp lại theo ngày 1)
 • Theo khoảng ngày: Chọn từ ngày nào tới ngày nào thì sẽ phân ca cho từng ngày đó.

– Từ ngày….. đến ngày: Khoảng thời gian sẽ áp dụng phân ca này (ngày bắt đầu và kết thúc bảng phân ca)

– Chi tiết phân công: Chọn ca làm việc tương ứng với các ngày

– Danh sách nhân viên: Lựa chọn các nhân viên sẽ áp dụng phân ca này

Chọn thêm nhân viên để gán nhân viên vào Phân ca

 • Tích vào nhân viên sẽ phân ca để lựa chọn

3. Kiểm tra lại bảng phân ca

Sau khi phân ca xong, quay lại giao diện cấu hình –> Chọn Bảng phân ca

Các ô màu trắng là các ô tương ứng với ca ngày nghỉ hoặc chưa phân ca làm việc.

Các ngày đã được phân ca sẽ có các ký hiệu mã ca tương ứng

Lưu ý: Nếu nhân viên đã được phân ca nhưng bảng phân ca là các ô trắng thì cần tiến hành kiểm tra lại dữ liệu phân ca làm việc

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 1
Lượt xem: 427

Cùng Topics

Bài trước: Cách thực hiện bổ sung phân ca làm việc cho nhân viên từ bảng phân ca
Bài tiếp: Cách thêm mới một địa điểm chấm công