Phân quyền cho nhiều người dùng truy cập chức năng trong phân hệ OFFICE+

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại giao diện OFFICE → Chọn Quản trị phân hệ OFFICE+

Bước 2: Chọn Phân quyền → Chọn Nhóm quyền

Bước 3: Chọn ThêmTạo nhóm quyền có chức năng sử dụng văn bản → Chọn Lưu

Bước 4: Chọn nhóm quyền → tích chọn chức năng cho nhóm người dùng và nhấn Lưu để hoàn thành

Bước 5: Chọn Người dùng sử dụng chức năng của nhóm quyền → Chọn Thêm

Bước 6: Chọn người dùng → nhấn Lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 44

Cùng Topics

Bài tiếp: Phân quyền cho một người người dùng truy cập chức năng trong phân hệ OFFICE+