Kết Nối Với Fastwork Để Đồng Bộ Thông Tin Khách Hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

1.2.1. Điều kiện

– Đã và đang sử dụng tính năng quản lý cơ hội khách hàng trên FastWork. Đã cấu hình, cài đặt đầy đủ các danh mục của tính năng

– Đang sử dụng ladipage để chạy quảng cáo và đã cấu hình thiết lập Form thu thập lead từ Ladipage: Hướng dẫn thiết lập Form thu thập ladipage

1.2.2. Hướng dẫn tích hợp

Thực hiện đăng nhập vào hệ thống https://builder.ladipage.com/ bằng quyền admin

Bước 1: Chọn landing page bạn vừa khởi tạo

https://downloads.intercomcdn.com/i/o/172871324/1db2ffffdebf394bf66a41af/image.png

Bước 2: Chọn POPUP để tích hợp dữ liệu của form đăng ký về FastWork (1 biểu mẫu có thể có nhiều popup, Bạn chọn popup cần tích hợp)

https://downloads.intercomcdn.com/i/o/172871427/2129c6c6c62a1f002ab73585/image.png

Bước 3: Tại Popup chọn Lưu data

https://downloads.intercomcdn.com/i/o/172872624/a3b103a6b41f4bcb442f20d2/image.png

Bước 4: Sau khi thực hiện Lưu data giao diện “Cấu hình Form” xuất hiện, Tại “Cấu hình form”, bạn chọn “Thêm mới”

Giao diện Thêm mới xuất hiện bạn thực hiện các thao tác sau:

4.1. Điền tên cấu hình và chọn “Chọn tài khoản liên kết mới”

4.2 Tìm đến API và nhấn “Sử dụng”

4.3. Một cửa sổ liên kết xuất hiện, bạn thực hiện điền các trường thông tin như sau

– Tên lưu trữ: Để bạn phân biệt với các kênh lưu trữ khác khi lead đổ về

API URL:  Bạn nhập: https://api.fastwork.vn:6010/v1/leads?tokenkey=15126a2f728b0a79259de798ac6842f2 (Lưu ý: dãy số từ sau dấu “=” là mã tocken đã khởi tạo trên FastWork. Mỗi tổ chức là 1 token khác nhau)

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 8

Cùng Topics

Bài trước: Tạo mã Token trên FastWork
Bài tiếp: Khởi Tạo Một Landing Page Mới