Hướng dẫn bổ sung người dùng vào quỹ

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Để thực hiện việc bổ sung người dùng vào để thao tác thêm các phiếu Thu/chi trong 1 Quỹ, anh/chị thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Phân quyền truy cập vào Module Thu chi trên phần mềm (Xem thêm)

Bước 2: Sử dụng tài khoản Admin, chọn OFFICE -> chọn quản trị phân hệ OFFICE+

ước 3: Từ Cấu hình >> Chọn Thu chi nội bộ >> chọn vào Tab Đơn vị/cơ sở.

Bước 4: Chọn đơn vị/Cơ sở cần bổ sung người dùng

Bước 5: Chọn loại quỹ cần bổ sung người dùng

Bước 6: Ở thông tin chung, bổ sung người dùng vào ô Thành viên sau đó bấm Lưu.

LƯU Ý:

  • Nếu là Quản trị của quỹ thì sẽ thấy hết các phiếu thu/chi, đầu kỳ, tổng thu, tổng chi, tồn quỹ của quỹ đó
  • Thành viên là người được quyền thêm mới  phiếu thu/chi vào quỹ. Tuy nhiên khi tạo phiếu thu/chi sẽ cần thông qua Quản trị hoặc người duyệt của quỹ kiểm duyệt

Lưu ý: 

  • Người được gán là Quản trị của quỹ thì khi thêm mới phiếu thu/chi trên phần mềm trạng thái sẽ là Đã duyệt luôn
  • Người Duyệt: Người duyệt sẽ không có quyền tạo phiếu Thu/Chi (Muốn được tạo phiếu thu chi thì phải đồng thời được gán là Thành viên, lúc đó sẽ phân quyền được tạo phiếu).
  • Phiếu thu/chi do Thành viên thêm mới sẽ ở trạng thái Chờ duyệt
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 116

Cùng Topics

Bài trước: Cách thiết lập Quỹ trong Cơ hội bán hàng và Tạo Phiếu Thu/chi từ Deals