Cấu hình tự động cập nhật chuyển bước khi công việc tại bước thực hiện này được đánh giá kết quả

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Thực hiện thao tác như sau:

Bước 1: Chọn 1 quy trình muốn cấu hình =>> Chọn mục Thiết lập

Bước 2: 

  • Chọn tab Quy trình
  • Kéo thanh cuộn xuống để thấy mục Hoàn thành >> Ở phần chuyển tiếp chỉnh về “Chọn bước thực hiện”
  • Ở mục Kết quả >> Chọn Thêm kết quả
  • Với mỗi kết quả tạo ra >> Chọn bước chuyển tiếp tương ứng
  • Sau khi hoàn thành >> Bấm nút Lưu.
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 11

Cùng Topics

Bài trước: Cách cập nhật tiến độ cho bước thực hiện (Web và Mobile)
Bài tiếp: Cấu hình tự động giao việc cho nhân viên khi chuyển đến bước thực hiện