Cấu hình mẫu xuất đăng ký tài nguyên

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ giao diện menu OFFICE chọn Quản trị phân hệ OFFICE+

Bước 2: Chọn Cấu hình → chọn Đăng ký tài nguyên → chọn Mẫu xuất → chọn Thêm mới

Bước 3: Nhập các thông tin thêm mới mẫu xuất → nhấn Lưu để hoàn thành

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 15

Cùng Topics

Bài trước: Cấu hình mẫu xuất đăng ký lịch họp
Bài tiếp: Cấu hình mẫu in Thu chi nội bộ