Cấu hình mẫu in đơn hàng

Thời gian đọc ước tính: < 1 phút
Bước 1: Từ menu CRM ⇒ chọn Quản trị phân hệ CRM+
Bước 2: Chọn Cấu hình ⇒ chọn Bán hàng ⇒ chọn tab Mẫu in ⇒ chọn Thêm mẫu in
Bước 3: Thực hiện cấu hình mẫu in
  • Nhập tên mẫu in
  • Chọn mẫu in cho đơn nào
  • Cấu hình theo mẫu của công ty (Trường cố định nhập trực tiếp, trường biến thiên thì sẽ thực hiện chọn trong danh sách trường thông tin và đưa vào mẫu in)
  • Ấn Lưu lại
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 15

Cùng Topics

Bài trước: Thêm danh mục thương hiệu
Bài tiếp: Cấu hình mã đơn hàng