Cách xuất dữ liệu số giờ tăng ca của nhân viên về file excel

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu HRM ⇒ chọn Bảng chấm công 

Bước 2: Sau đó tại quản lý chấm công chọn nút Tiện ích ⇒ chọn Xuất dữ liệu giờ tăng ca 

Bước 3: Sau đó tích chọn những trường liên quan tới số giờ tăng ca của nhân viên ⇒ chọn nút Xuất dữ liệu 

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 1
Lượt xem: 305

Cùng Topics

Bài trước: Cách xuất dữ liệu số công theo từng ca làm việc của nhân viên về file excel
Bài tiếp: Cách xuất dữ liệu số công tăng ca của nhân viên về file excel