Cách xuất dữ liệu số công tăng ca của nhân viên về file excel

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Từ menu HRM –> chọn Bảng chấm công

Sau đó chọn nút Tiện ích –> chọn nút Xuất dữ liệu tăng ca 

Tích vào các trường của công tăng ca –> chọn nút xuất dữ liệu 

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 6

Cùng Topics

Bài trước: Cách xuất dữ liệu số giờ tăng ca của nhân viên về file excel
Bài tiếp: Cách xuất dữ liệu số giờ làm việc của nhân viên về file excel