Cách xuất dữ liệu đề xuất ra file excel

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu OFFICE chọn Đề xuất và phê duyệt nội bộ.

Bước 2: Chọn Bộ lọc Tất cả đề xuất -> Tiện ích-> Xuất dữ liệu

Bước 3: Chọn vị trí lưu trữ và Nhấn Save

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 10

Cùng Topics

Bài trước: Cách tạo một công việc phát sinh từ một đề xuất
Bài tiếp: Cách cấu hình đối tượng trong Quy trình xét duyệt của một đề xuất