Cách xuất dữ liệu các trường thông tin tùy chỉnh trong quy trình công việc workflow

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Với quy trình công việc workflow thường sẽ có rất nhiều trường thông tin nhân viên phải khai báo để hoàn thành công việc được giao. Phần mềm sẽ hỗ trợ người quản lý tổng hợp các dữ liệu tùy chỉnh này và bạn có thể xuất dữ liệu về lưu ở file excel nếu muốn.

Để xuất dữ liệu thực hiện như sau:

Bước 1: Từ menu Work –> chọn Quy trình công việc (Workflow)

Bước 2: Chọn Quy trình công việc cần xuất các trường thông tin

This image has an empty alt attribute; its file name is image-374-1024x502.png

Bước 3: Ở mục Tiện ích –> Chọn Xuất dữ liệu

Bước 4: Check vào các trường mở rộng cần xuất thông tin –> sau đó chọn Xuất dữ liệu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 116

Cùng Topics

Bài trước: Cách thiết lập chế độ nhận thông báo trong một quy trình workflow
Bài tiếp: Cách tạo ra các bảng báo cáo riêng cho từng quy trình công việc workflow