Cách xóa nhiệm vụ trong quy trình workflow trên web

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Nếu một nhiệm tạo bị sai, bạn muốn xóa đi và tạo nhiệm vụ mới thực hiện như sau:

Bước 1: Từ menu WORK –> chọn Quy trình công việc (Workflow)

Bước 2: Ở danh sách nhiệm vụ –> chọn Nhiệm vụ cần xóa

This image has an empty alt attribute; its file name is image-450-1024x502.png

Bước 3: Chọn Tiện ích –> chọn Xóa nhiệm vụ

Bước 4: Chọn Đồng ý để xác nhận xóa

Nếu nhiệm vụ bạn tạo ra đã có các công việc bên trong, để xóa tất cả các công việc cần thực hiện check vào ô Xóa công việc trong nhiệm vụ

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 174

Cùng Topics

Bài trước: Cách chuyển tiếp giai đoạn cho một nhiệm vụ đang thực hiện (Workflow)
Bài tiếp: Cách sửa/cập nhật nội dung của 1 nhiệm vụ trong quy trình (workflow) trên web