Cách xóa nhanh nhiều phiếu thu, phiếu chi

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Thu chi nội bộ

Bước 2: Tick chọn vào phiếu cần xóa =>> Xóa >> Xác nhận lại lần nữa là mình có muốn xóa hay không bằng cách bấm vào Đồng ý hoặc Hủy bỏ

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 19

Cùng Topics

Bài trước: Cách phê duyệt một phiếu thu, phiếu chi
Bài tiếp: Cách xóa một phiếu thu, phiếu chi