Cách xóa nhanh nhiều phiếu thu, phiếu chi trong một dự án

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Chọn WORK => Dự án/nhóm (Project/Team)

Bước 2: Bấm vào dự án cụ thể cần cấu hình quỹ => Chọn $ Thu chi

Bước 3: Tích chọn vào ô các phiếu thu / chi cần xóa => Nhấn xóa để hoàn tất

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 7

Cùng Topics

Bài trước: Cách cấu hình chỉ tiêu đánh giá KPI dự án
Bài tiếp: Cách xuất danh sách phiếu thu, phiếu chi về file excel