Cách xóa người dùng ra khỏi hệ thống

Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại giao diện chính chọn ADMIN ⇒ chọn Quản lý người dùng

Bước 2: Từ cây đơn vị trên hệ thống ⇒ Chọn tài khoản nhân viên cần xóa ⇒ tích vào ô vuông

Bước 3: Chọn Quản trị ⇒ chọn Xóa tài khoản

Bước 4: Chọn Đồng ý để xóa tài khoản khỏi hệ thống

*Lưu ý: Khi xóa tài khoản nhân viên khỏi hệ thống thì tất cả các dữ liệu liên quan tới tài khoản sẽ bị mất, không thể khôi phục đầy đủ được.

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 26

Cùng Topics

Bài trước: Cách khóa tài khoản nhân viên
Bài tiếp: Cách đưa người dùng vào bộ phận